Naar boven scrollen
© Fotografie: Rinie Boon
© Fotografie: Rinie Boon
De grootste belangenbehartiger
van Dordtse ondernemers ~ sinds 1902
Dordrechtse Ondernemersvereniging
Volgende Vorige

Van de Voorzitter - Januari 2018

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom bij de DOV.

Het gezegde: "Het MKB is de motor van de economie" is meer dan ooit van toepassing op de huidige economische situatie. Bedrijven draaien op volle toeren en vacatures te over. Jammer om te constateren dat al die mensen die een paar jaar geleden werden ontslagen en een andere werkkring hebben gezocht, de weg nu niet meer terugvinden naar hun oorspronkelijke beroep. Denk hierbij aan verpleegkundig- en verzorgend personeel, technisch personeel, ict-ers, ambachtsmensen in de bouw en scheepsbouw etc. etc. Vanzelfsprekend waren de ontslagen een aantal jaren geleden gerechtvaardigd, toch rijst de vraag of de overheid niet had moeten inzetten op behoud in plaats van het verstrekken van uitkeringen. Wanneer we naar het verleden kijken, zien we deze cyclus iedere vijf jaar. Misschien is nu het moment om na te gaan denken over afvlakken van deze golven. Los van de crisis van 2008, leert het verleden ons dat het voor die periode niet anders was. Laten we daarvan leren.

Een goede ontwikkeling is de insteek van HBO Drechtsteden die vraaggericht en kortcyclisch gaan opleiden. Een initiatief waarvan we hopen dat dit door o.a. het Da Vinci College wordt overgenomen voor het MBO onderwijs. Maar ook van de ondernemers wordt iets gevraagd: Geef tijdig bij de onderwijsinstellingen aan waar uw tekorten dreigen te ontstaan. Regeren is vooruitzien en dat is ondernemen ook.


De infrastructuur rond Dordrecht volgen wij op de voet. Met het op de schop gaan van de N3 ontstaat er een forse uitdaging om het verkeer in Dordrecht goed geregeld te houden. Onze contacten met de wethouders zijn hierbij cruciaal, zodat we goed geïnformeerd blijven en informatie op onze leden kunnen overdragen.

 

Ook volgen wij de politiek waar het hun interesse voor (de belangen van) ondernemers betreft. De politieke partijen vragen ons om te gaan stemmen en ik sluit me daar graag bij aan, maar dan willen we ook zien hoezeer zij zich inzetten voor het ondernemersklimaat.

Heeft u belangstelling voor de grootste ondernemersvereniging in de regio? Kom dan gerust eens sfeer proeven op een van onze bijeenkomsten. U kunt contact opnemen met secretaris@dov.nl om dit te regelen.


Bijeenkomsten

Ledenbezoek Crabbehoeve
11-04-2018 | 17:15 - 21:30 uur
Lees verder
B2B Bijeenkomst
16-05-2018 | 17:00 - 21:00 uur
Lees verder
Ledenbezoek in juni 2018, datum staat nog niet vast
01-06-2018 | 01:00 - 12:00 uur
Lees verder
Jaarlijkse BBQ - datum staat nog niet vast
01-07-2018 | 01:00 - 12:00 uur
Lees verder
Bekijk alle bijeenkomsten
Word ook lid van de DOV

 

Wilt u een keer sfeer komen proeven op een reguliere bijeenkomst? U bent van harte welkom. Neem contact op via secretariaat@dov.nl of 06-27144652.

Onze preferred business partners

Zelfstandige ondernemers tevreden met hun werk
22-03-2018

Zelfstandige Ondernemers zijn het meest tevreden met hun werk. Zelfs 81 procent is blij met de huidige werksituatie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Lees verder
Aftrap Living Lab WVDO 23 maart
22-03-2018

Er komen grote uitdagingen op ons af zoals klimaatveranderingen, stedelijke verdichting, opgaven in het sociale domein, vergrijzing, energietransitie etc. Dordrecht werkt sinds 1 januari opgave gericht  

Lees verder
Ondernemers in actie voor betere ouderenzorg
21-03-2018

Het bedrijfsleven zet zich in om de ouderenzorg te verbeteren. MKB – Nederland en VNO – NCW hebben daartoe het Pact voor Ouderenzorg getekend 

Lees verder
Beveiliging industrieterreinen blijft
20-03-2018

De gemeenschappelijke beveiliging op de industrieterreinen Kil 1, 2 en Amstelwijck blijft bestaan. De ondernemers die er zijn gevestigd hebben in meerderheid ingestemd  

Lees verder
Mobiliteit en bereikbaarheid cruciaal in groeiambitie Dordrecht
16-03-2018

Dordrecht en de regio Drechtsteden willen groeien. Dordrecht heeft de ambitie om 10.000 extra woningen te bouwen 

Lees verder
Regionaal Platform Detailhandel komt met plan voor toekomst Retail Drechtsteden
14-03-2018

Het Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden bood op 12 maart haar '7 Puntenplan' aan regionaal portefeuillehouder, Hans Tanis, aan.  

Lees verder
Start bouw tweede tijdelijke Maakhal voor startups op Campus Leerpark
09-03-2018

Op vrijdagochtend 9 maart maakten de Dordtse wethouder Peter Heijkoop, regionaal portefeuillehouder Anouk van Eekelen en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra  

Lees verder
Werkgevers willen één aanspraakpunt
09-03-2018

Ondernemers in de Drechtsteden missen op belangrijke thema’s één aanspreekpunt binnen de zeven samenwerkende gemeenten.  

Lees verder
Adverteren