Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

Algemene Ledenvergadering LET OP GEWIJZIGDE DATUM

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 juni 2019 *)
4. Jaarstukken 2019 met begroting 2020, verslag van de penningmeester *)
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Décharge bestuur
7. Benoeming kascontrolecommissie
8. Benoeming nieuwe bestuursleden: Edward de Geus, Jeroen Put en Joep van Eijk
9. Aftreden bestuursleden: Anneke Maagdenberg en Rob Kooijman
9. Rondvraag
10. Sluiting

*) De notulen en jaartukken (incl. begroting) liggen ter vergadering ter inzage.

Ad 8. en 9. Anneke Maagdenberg en Rob Kooijman zijn beiden aftredend bestuursleden en niet herbenoembaar. Het bestuur draagt Edward de Geus ter verkiezing voor als bestuurslid met de portefeuille PR en marketing, Jeroen Put als bestuurslid met de portefeuille duurzaamheid en milieu en Joep van Eijk met de portefeuille bedrijventerreinen.
Zowel Anneke Maagdenberg als Rob Kooijman hebben aangegeven bereid te zijn als adviseurs van het bestuur deel uit maken van de adviescommissie.

De ALV staat alleen open voor leden.
Vanwege de maatregelen rondom het COVID-19-virus is schriftelijke aanmelding vooraf vereist. U kunt zich aanmelden voor deze ALV via onze website, op www.dov.nl/agenda. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een mededeling van het Postillion Hotel ivm de geldende Corona-maatregelen.
Zonder schriftelijke bevestiging van uw deelname is helaas geen toegang tot de ALV mogelijk.

Anneke Maagdenberg
Voorzitter DOV

Begin
12 juni 2020 om 15:30
Einde
16:30
Kosten
Geen
Locatie
Postillion Dordrecht
Organisator
DOV
Thema
ALV
Onze Business Partners