Pelican Key Legal Consultancy

Vestigingsadres
Westelijke Parallelweg 50
Zwijndrecht
Postadres
Postbus 30
3300 AA DORDRECHT
Telefoonnummer
078-6142408
Branche(s)
-

Vastgoed & Overheid, Ruimtelijke Ordeningsrecht, Grondexploitatiewet, Onroerendgoedrecht, Beperkt zakelijke rechten, Burenrecht, Koop en levering onroerend goed, Projectontwikkeling, Bestuursrecht, Nadeelcompensatie & planschade, Grondverwerving & Onteigening, Overeenkomsten met de overheid, Publiek Private Samenwerking, Ruimtelijk Bestuursrecht, Waterstaatsrecht, Overheid / Semi-overheid / Non profit, Vastgoed

Mr. E.G.J.M. Meijer Directeur van Pelican Key Legal Consultancy (PKLC) sedert het oprichtingsjaar in 1997.
Vanaf dat jaar heeft PKLC talloze overheidsorganen en organisaties geadviseerd op het gebied van bestuursrecht en ruimtelijke ordeningsrecht, privaatrecht etc. PKLC heeft een praktijkgroep Vastgoed en Overheid, waarin 8 seniorjuristen werkzaam zijn die zich gespecialiseerd hebben op de gebieden van grondverwerving en onteigening, overheidsaansprakelijkheid (inclusief planschade en nadeelcompensatie), ruimtelijke ordening en projectontwikkeling.

De directeur van PKLC is onder meer voorzitter van diverse planschade- en nadeelcompensatiecommissies. Daarnaast adviseert hij overheden op vele andere rechtsgebieden van vastgoed en (overheids-)aansprakelijkheid.

Daarnaast is hij lid van Nieuwspoort, de Vereniging voor Bouwrecht en het Netwerk van Bouwrechtjuristen. PKLC verzorgt regelmatig seminars en publicaties op genoemde rechtsgebieden.

PKLC heeft clienten bij de overheid en in de bouw- en vastgoedsector.
 

Onze Business Partners