Spreiding bezoek: Ruimere openingstijden winkels rond kerst

09 december 2020
Nieuws DOV
Winkels in Dordrecht mogen op de zondagen 20 en 27 december al om 10.00 uur 's morgens open. Op zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag) mogen ze al om 9.00 's morgens open, en 's avonds een uur later sluiten (19.00 uur). Met deze verruiming van de openingstijden wil de gemeente de drukte beter spreiden. De verwachting is dat vooral de levensmiddelenwinkels gebruik zullen maken van deze mogelijkheden.

December is vanouds de drukste maand in winkels. Dat komt door de extra inkopen voor de feestdagen, én door de beperkte winkelopeningstijden tijdens een aantal feestdagen. Dit jaar zorgen de coronamaatregelen voor extra druk op de winkels. Door de verlengde openingstijden voor en tijdens de kerstdagen, kunnen consumenten hun aankopen voor die dagen beter verdelen en zorgen voor minder piekmomenten.

Drukte
De Coronamaatregelen hebben gevolgen voor de drukte in de winkels:
• Vanwege de veiligheid van personeel en bezoekers is de capaciteit in de winkels beperkt;
• Naar verwachting zal de horeca in december niet of beperkt open zijn. Hierdoor zullen meer mensen de feestdagen thuis doorbrengen, waardoor de druk op de levensmiddelenbranche nog meer toeneemt.
• Supermarkten dienen (vooralsnog) te zorgen voor speciale openingstijden voor kwetsbare doelgroepen, bij voorkeur twee keer per dag een uur.

Afgestemd
De extra openingstijden zijn afgestemd met de Dordrechtse Ondernemersvereniging en de Federatie van Wijkwinkelcentra. Naast de extra openingstijden neemt de gemeente verschillende maatregelen om de drukte op straat te beheersen. Onder de noemer Dordtse decemberdagen is de binnenstad de hele maand feestelijk verlicht, met onder meer een speciale dwaallichtroute. Ook hierbij is het idee dat het door betere spreiding toch goed mogelijk is veilig inkopen te doen.


Onze Business Partners