Uitnodiging Werkgeversbijeenkomst

28 juli 2021
Nieuws van leden

Op verzoek van en met medewerking van wethouder Peter Heijkoop wordt op donderdag 2-9-2021, van 15.30 tot 19.00 uur, het werkgeversevent “het belang van taal in uw bedrijf” georganiseerd in de Landvast in Alblasserdam. Met een inspirerend en uitdagend programma kijken we naar wat investeren in taal kan betekenen voor medewerkers, klanten en daarmee voor bedrijven.

De rechtstreekse link voor het aanmeldformulier voor de bijeenkomst is: Inschrijven event Het belang van e aanpak van laaggeletterdheid in uw bedrijf | Leerwerkloket.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Mede namens Bo Aarsbergen (st Lezen & Schrijven) en Monique Bos (gemeente Dordrecht)

Met vriendelijke groet,

Loud Mommersteeg

Senior adviseur leren en werken

Leerwerkloket Drechtsteden

Onze Business Partners