Inspiratie bijeenkomst in de stad: Ondernemen met impact 21 juni

01 juni 2022
Nieuws van leden

Ondernemers met impact hebben een breder doel voor ogen dan alleen het maken van winst.
Positieve impact op mens, maatschappij en milieu speeltevengoed een (steeds belangrijkere) rol.

Hoe was dat vroeger, hoe doen we dat nu en hoe zit het eigenlijk in Dordrecht? Deze vragen komen aan bod tijdens deze avond met verschillende gastsprekers en volop inspiratie, informatie en interactie.

Van plan te komen? Meld je hier aan!
21 juni 20.00 uur – Energiehuis Dordrecht
Aan de avond zijn geen kosten verbonden.

De ‘inspiratie bijeenkomst in de stad’ is een initiatief van HBO Drechtsteden in samenwerking met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht, Kunstmin, de Bibliotheek AanZet en Dordrecht Marketing &Partners.

Tot 21 juni.

Een hartelijke groet,
Mariska Wagner
Coördinator Stichting MBO Dordrecht
06 - 20 63 47 73
www.stichtingmbodordrecht.nl
www.beursvloerdordrecht.nl
Volg ons op LinkedIn en Facebook 

Onze Business Partners