Participatie horecavisie - uitnodiging

01 april 2023
Nieuws van leden

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de participatieavond voor de horecavisie. Het is een brede participatieavond dus alle geïnteresseerden en stakeholders zijn welkom.
Het horecalandschap is de afgelopen jaren sterk en snel veranderd. Ook in Dordrecht. Winkels veranderen in afhaal- en bezorgcentra, leegstaande panden worden opgeknapt en krijgen vaak een nieuwe functie, waaronder horeca. We verblijven meer buitenshuis en horeca is steeds vaker de ontmoetingsplek.
Het huidige horecabeleid van de gemeente Dordrecht dateert uit 2007 en is niet meer passend voor de uitdagingen en de ontwikkelingen die er op het gebied van horeca zijn binnen onze gemeente. Dordrecht wil een aantrekkelijke stad zijn, zeker voor jongeren en jonge gezinnen. De gemeente heeft daarom adviesbureau BRO opdracht gegeven een nieuwe horecavisie op te stellen voor de gehele stad. De gemeente wil in de visie ruimte geven aan nieuwe horeca.

Deze nieuwe visie ontwikkelen we graag samen met u: wat vindt u belangrijk voor de toekomst van de Dordtse horeca. Hiervoor organiseren we een participatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden, zoals (horeca)ondernemers, vastgoedeigenaren, bezoekers en bewoners. We schetsen u kort de
uitkomsten van de huidige situatie (analyse) en gaan met u in gesprek over de toekomst (visie).

Hier kunt u zich aanmelden. 

maandag 3 april
van 18.30u tot 20.30 uur
Vergaderkamer 1, Stadskantoor
Spuiboulevard 300, Dordrecht

Onze Business Partners