uitnodiging Innovatietafel Energie delen Kil 3 en 4 - 20 maart 2024

26 februari 2024
Nieuws van leden

Beste genodigde,

Netcongestie wordt een steeds groter probleem en bedreigt ook het Dordtse ondernemersklimaat. Om te kunnen blijven ondernemen, nu en in de toekomst, moeten er oplossingen worden gezocht. Met lokale ondernemers bespreken wij de mogelijkheden om onderling energie te gaan delen en daarmee als ondernemers meer regie te hebben op de eigen energievoorziening en de dreigende netcongestie aan te pakken. De snelheid waarmee de energie congestie problematiek zich ontwikkelt maakt het niet waarschijnlijk dat afwachten tot er een oplossing komt de juiste strategie is. Er komen dagelijks zonnepanelen bij, bedrijven en huishoudens schakelen om op elektrische verwarming en mobiliteit. Daarnaast is energie delen is voor ondernemers een geweldige kans om grip te houden op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van energie. Dit willen we aanpakken in innovatietafelverband.

Het concept innovatietafel verdient enige uitleg. Innovatietafels zijn een werkwijze om gedreven vanuit ondernemerschap initiatieven die groter zijn dan één onderneming van de grond te trekken. Deze werkwijze is een vertaling van de missie en visie en is ontstaan vanuit de gedachte dat er behoefte is om te sturen op concrete, daadkrachtige vernieuwing en vooruitgang met het ondernemersbelang centraal. Werkgevers Drechtsteden heeft dit concept inmiddels meermaals succesvol toegepast.

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de innovatietafel Energie delen t.b.v. bedrijventerreinen Kil 3 en 4, zoals gepland op:

Datum:              woensdag 20 maart 2024
Tijd:                   10.00 uur
Locatie:             Spinel Veiligheidscentrum, adres: Spinel 100 in Dordrecht.

Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, ontvangen wij graag een beknopte reactie om te weten of wij mogen rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Onze Business Partners