Federatie

Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden

De “Federatie” staat voor de vereniging waarin de ondernemersverenigingen in de Drechtsteden zich verenigd hebben om gezamenlijk diverse onderwerpen af te stemmen en daar waar noodzakelijk gezamenlijk op te treden.
De Federatie is op 1 april 2004 opgericht als “Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden gevestigd te Hardinxveld-Giessendam”. De aanleiding was
destijds van praktische aard: op deze manier kon een restzetel bij de Kamer van Koophandel door de regionale ondernemers worden ingevuld. Een belangrijke stap, maar niet heel zichtbaar. Door de jaren heen is de rol van de Kamer van Koophandel gewijzigd en verdween ook de oorspronkelijke reden voor het bestaan van de Federatie. Enkele jaren geleden zijn de plannen en doelstellingen daarom opnieuw bepaald en is de Federatie als het ware nieuw leven in geblazen. Samen vertegenwoordigen we ongeveer 1.700 van de 17.000 ondernemers in de Drechtsteden. Dan heb je recht van spreken en sta je samen sterker. We zoeken daarbij vooral de samenwerking, krachten bundelen, geen onnodige poespas of hiërarchie.

De aangesloten verenigingen zijn:​
- BKHG uit Hardinxveld-Giessendam
- DOV uit Dordrecht
- OKA uit Alblasserdam
- ONL uit Nieuw-Lekkerland
- OVP uit Papendrecht
- OVZ uit Zwijndrecht
- VAO uit Hendrik Ido Ambacht
- VSO uit Sliedrecht
- Werkgevers Drechtsteden

Gesprekken worden momenteel gevoerd om de Federatie in oostelijke richting uit te breiden met enkele daar functionerende ondernemersverenigingen. Voor de lobby richting politiek Den Haag heeft de Federatie zich aangesloten bij Ondernemend Nederland (ONL). Dat geeft ons korte en effectieve lijnen naar “Den Haag”.

Binnen de Federatie wordt vanuit eigen kracht samengewerkt, waarbij de lokale ondernemersverenigingen zich met name richten op de
belangenbehartiging binnen hun eigen gemeente en Werkgevers Drechtsteden (WD) op de regionale belangenbehartiging. Door deze samenwerking kan WD bij de regionale belangenbehartiging mede namens de Federatie optreden. Samen is sterker! Iets namens de Federatie kunnen zeggen geeft letterlijk
gewicht. Zo hebben wethouders van Drechtsteden gemeenten ook op Drechtstedelijk niveau een rol. Op zo’n moment is het heel zinvol en krachtig
om namens de Drechtsteden ondernemers te spreken. Het een sluit het ander niet uit: lokale zaken kunnen het beste lokaal worden aangekaart en opgepakt, regionale zaken op regio, provincie of landelijk niveau.

In 2015 werd besloten om de samenwerking binnen de Federatie te herijken. Reden was de tendens dat de politieke besluitvorming steeds meer
opgeschaald werd van lokaal naar regionaal en nationaal niveau. De gemeentebesturen in de Drechtsteden gingen hierdoor ook nauwer
samenwerken, waarna de ondernemers volgden op dit gebied en op deze manier ook op dezelfde schaalgrootte aanspreekbaar zijn.
Bij de regionale belangenbehartiging gaat het bijvoorbeeld om thema’s als bereikbaarheid, arbeidsmarkt, onderwijs en regionale economische
ontwikkeling en slagkracht. Bij de technologische en economische ontwikkelingen kunnen er initiatieven ontstaan die het belang van een enkel
bedrijf te boven gaan. Daarvoor zijn z.g. Innovatietafels opgericht (een initiatief van WD) voor momenteel 14 onderwerpen. Bedrijven van de Federatie kunnen zich hierbij aansluiten. Een mooi voorbeeld zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof tankstations.

Onderwerpen die recent door de Federatie zijn opgepakt/uitgevoerd zijn:
- Inbreng vanuit het bedrijfsleven bij de opstelling van de Regionale Energie Strategie (energietransitie).
- Voorlichting over cybercrime.
- De tijdelijke afsluiting van de N3.
- De doorstroming op de A15.
- Inbreng vanuit het bedrijfsleven bij de Regio Deal
- De uitgave van een “Speerpuntenboekje”, waarin de regionale thema’s benoemd worden en dat de politieke lobby ondersteunt.
- Frequent contact met Drechtstedelijke en provinciale bestuurders.
- De ontvangst van landelijke politici en hoge ambtenaren.
- De organisatie van een jaarlijkse feestelijke bijeenkomst voor alle leden van de aangesloten verenigingen (afwisselend met een inhoudelijk of
een meer luchtig thema).

Onze Business Partners