ABN AMRO N.V.

Vestigingsadres
Coolsingel 93
3012 AE Rotterdam
Postadres
Postbus 740
3300 AS Rotterdam
Telefoonnummer
010-4542084
Branche(s)
-
ABN AMRO is een organisatie met ambitie, en dus continu in beweging. Om daarbij ons eigen karakter te behouden, is onze eenheid verankerd in de volgende kernwaarden: vertrouwd, deskundig en ambitieus. We verwachten van al onze medewerkers dat ze invulling geven aan deze waarden. Ze zijn de toetssteen bij het realiseren van onze missie en doelstellingen. Binnen dit raamwerk van waarden vallen bijvoorbeeld een actief beleid omtrent duurzaam ondernemen, een toegankelijke dienstverlening en actieve sponsoring van sport- en andere evenementen.
Onze Business Partners