UWV Werkbedrijf Drechtsteden

Vestigingsadres
Weizigtweg 33
3314 JJ Dordrecht
Postadres
Postbus 38
3300 AA DORDRECHT
Telefoonnummer
078-7511800
Branche(s)
-
UWV voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit. Wie in loondienst werkt, is automatisch verzekerd via de werkgever. De werkgever houdt de premie in en deze wordt geïnd door de Belastingdienst. Zelfstandigen kunnen zich vrijwillig verzekeren. Uitkeringen worden betaald met de premies die werknemers en werkgevers hebben betaald.

Daarnaast heeft UWV de taak te stimuleren dat mensen aan het werk blijven of komen. Dat gebeurt onder de heldere belofte: “Wij bieden mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen.”

Onze Business Partners