Bedrijventerrein Louter Bloemen ontvangt certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen uit handen van SBBD voorzitter Hovius

14 maart 2005
Nieuws DOV
Het bestuur van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen (SBBD) heeft er in de afgelopen jaren veel tijd ingestoken maar deze week werd die inspanning beloond, want het bedrijventerrein Louter Bloemen kreeg woensdag officieel het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen.
Uit handen van SBBD-voorzitter Gerard Hovius ontving Frank van der Leer, directeur van drukkerij en uitgeverij Morks, het eerste officiële certificaat. Een sticker die de jonge ondernemer vervolgens op glazen entreedeur van het bedrijfspand bevestigde. Met deze certificering heeft de SBBD weer een belangrijke stap gezet om tot een effectieve bewaking te komen van alle bedrijfsterreinen op termijn. Inspanningen die volgens Hovius en bestuurslid Menke Hopma (Namens de DOV) direct rendement op leveren voor de bedrijven.
Desgevraagd vertellen beide bestuursleden dat het aantal inbraken op de reeds eerder beveiligde terreinen praktisch tot nul is gereduceerd. Een resultaat dat bereikt is omdat de terreinen met camera’s, slagbomen en surveillancewagens worden gecontroleerd. Daarom betreurd Hovius het toch wel dat een aantal gevestigde bedrijven profiteert van deze voorzieningen maar tot nog toe niet meebetaald heeft. “Helaas”, aldus de SBBD – voorzitter, “kunnen wij als bestuur weinig doen tegen deze ‘free riders’. Maar we blijven ons inspannen om hen te overtuigen van het praktische nut van collectieve beveiliging.”
Onze Business Partners