Spuiboulevard

07 december 2020
Nieuws DOV
Geachte heer/mevrouw,

Er gaat veel veranderen op de Spuiboulevard en omgeving. In 2018 is voor bewoners en ondernemers een verkennende inspraakdag geweest, genaamd de Spuisafari. Daaruit zijn goede ideeën gekomen die de projectmanagers mee hebben genomen in de verdere ontwikkeling van het project.

Momenteel zijn de plannen al zover gevorderd dat het weer tijd is geworden om de u te informeren over de stand van zaken en u te vragen of er onderwerpen zijn die misschien anders ingevuld kunnen worden. Deze inspraak dagen worden anders van karakter dan de Spuisafari. De plannen zijn nu voor 75% ingevuld door de gemeente, hier kan nu op gereageerd worden.

Uiteraard hebben ook wij door de coronamaatregelen met beperkende maatregelen te maken. Om iedereen op een veilige manier deel te laten nemen, is besloten om de inspraakavond volledig digitaal te laten plaatsvinden. U kunt u aanmelden voor een webinar die hiervoor is ingericht.

De webpagina is geactiveerd.
Hier kunt u de stukken lezen en/of korte filmpjes bekijken over:
- een stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan voor het gebied Sociale Dienst/ Ingenieursbureau, Stadskantoor, Spuihavengarage en Crownpoint;
- Een bestemmingsplan voor het Huis van Stad en regio;
- Een bestemmingsplan voor woningbouw op de Crownpoint locatie;
- Een bouwplanprocedure voor uitbreiding van de Spuihavengarage;
- Een schetsontwerp voor de herinrichting van de Spuiboulevard.
De aanmeldknop voor de gesprekken die op deze pagina staat is bedoeld voor de bewoners. Voor de ondernemers is een aparte avond gereserveerd:
Deelnemen aan de webinar
Voor de ondernemers wordt een webinar georganiseerd.
Wij stellen voor deze op 7 december as. van 20.00 tot 22.00 uur te organiseren.

Als u deel wilt nemen aan deze avond kunt u zich aanmelden op het e-mailadres inspraak.spuiboulevard@dordrecht.nl. Dit kan tot en met dinsdag 17 november aanstaande. Vermeld daarbij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. U kunt mij bereiken via dit e-mailadres of op telefoonnummer 06-40 12 11 08.

Met vriendelijke groet,

Kate Braak-van Dongen
Projectsecretaris Projectmanagement
Onze Business Partners