afsluitingen Drecht en Noord Tunnel weken 41 tm 43, Informatie bijeenkomst

24 augustus 2021
Nieuws DOV

LS,

Op 5 augustus stuurde Rijkswaterstaat een vooraankondiging van vierkant afsluitingen van de Noord- en Drechttunnel in de weken 41 t/m 43.  Zij organiseren een digitale informatie bijeenkomst om u hierover meer in detail te informeren. Ook kunt u uw vragen stellen tijdens deze bijeenkomst.

Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst op; 31 augustus van 13.00 tot 15.00

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan verzoeken wij u daarover een mail te sturen naar het secretariaat;Secretariaat.TT2@rws.nl.

U ontvangt dan vervolgens een bericht met een link voor de teamsmeeting, met behulp waarvan u kunt deelnemen.

Mocht u zelf verhinderd zijn, dan is het mogelijk om een vervanger aan te laten sluiten bij deze bijeenkomst.

Hierbij het verzoek om de uitnodiging niet door te sturen naar uw vervanger, maar de gegevens van uw vervanger door te geven bij het secretariaat : Secretariaat.TT2@rws.nl

Het secretariaat zal er voor zorgen dat uw vervanger toegang krijgt tot de Teams link.

Voor de goede orde vermelden wij reeds nu dat de nood- en hulpdiensten van de tunnels gebruik kunnen blijven maken tijdens de afsluitings uren.

Met vriendelijke  groet,

Mr H.(Hubert) W. van Renterghem
Adviseur omgeving PPO WNZ-A-Tunnels 2
.................................................................................
Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
Boompjes 200 | 3011 XD Rotterdam
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
.................................................................................
M 06 11003799
Hubert.van.Renterghem@RWS.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Onze Business Partners