Platform voor meer samenwerking

26 november 2021
Nieuws DOV
Nieuws van leden

Nieuw platform moet er voor zorgen dat er meer wordt samengewerkt op het Dordtse eiland.


Een nieuwe website moet er voorzorgen dat Dordtsebedrijven beter vindbaar zijn voor opdrachtgevers én elkaar. Het platform WeDois in het leven geroepen om de lokale economie te stimuleren. Al bijna 200ondernemers hebben zich inmiddels aangemeld.

Lees meer...

DOV ondersteunt dit initiatief en het past binnen de gezamenlijkeambitie van de DOV en de gemeente Dordrecht om Dordrecht te laten doorgroeiennaar een topscore in de ranking van MKB Vriendelijkste gemeente van Nederland.

Onze Business Partners