Nieuws DOV

Winkelcentrum Crabbehof investeert met succes in veiligheid
14 april 2005
De samenwerkende winkeliers in het winkelcentrum Crabbehof hebben in de afgelopen drie jaar met succes veel energie en geld geïnvesteerd in veiligheid. Dit in het belang van het publiek en het winkelpersoneel. Reden voor het bestuur van deze winkeliersvereniging om bij de afronding van dit proj... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Kamer van Koophandel biedt cursus “Omgaan met agressief gedrag’ aan
14 april 2005
Besturen van winkelcentra die hun medewerkers graag leren hoe ze moeten omgaan met klanten die agressief gedrag vertonen, kunnen een beroep doen op de Kamer van Koophandel. Volgens een woordvoerder van de kamer zijn er zelfs drie aparte cursussen te volgen. A: Omgaan met agressie, B: Omgaan met over... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Bouwprojecten stagneren door rigide regelgeving
14 april 2005
De Europese richtlijn luchtkwaliteit heeft niet alleen de werkzaamheden aan het Achterom geblokkeerd, maar vormt eveneens een bedreiging voor de bouw van het Leerpark en het Gezondheidspark. “Het is een geweldig probleem,” erkent ook wethouder Van den Oever. “We hebben miljoenen eu... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Bedrijven en Da Vinci College confronteren studenten met de praktijk
13 april 2005
Woensdagmiddag is het samenwerkingsverband ‘Lerende regio’ tussen enkele regionale bedrijven en het Da Vinci College bekrachtigd. Het biedt studenten die een economische opleiding volgen de mogelijkheid om ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Anderzijds krijgen de deelnemende bedrij... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
MKB Nederland maakt zich sterk voor stageplaatsen allochtonen
12 april 2005
MKB Nederland wil in het jaar 2007 niet minder dan 18.000 leerbanen beschikbaar stellen, waarbij de nadruk vooral komt te liggen op stageplaatsen voor allochtonen. Dit heeft de organisatie dinsdagmiddag bekend gemaakt. Deze leerbanen, zo hoopt het MKB, moet de schooluitval en de stijgende je... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Wethouder Veldhuijzen deelt zorg over normen luchtkwaliteit
08 april 2005
De Dordtse wethouder drs. Govert Veldhuijzen (Milieu) deelt de zorg van veel van zijn collega’s over de opstelling van de Raad van State inzake een soepelere interpretatie van de Europese regels voor de luchtkwaliteit. Ook de Zuid-Hollandse gedeputeerde en oud-wethouder van Dordrecht Erik van... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Zes ondernemers krijgen vergoeding voor bedrijfsschade door pollers
06 april 2005
Volgens het onafhankelijke adviesbureau SOAZ komen slechts zes ondernemers in aanmerking voor een schadevergoeding vanwege de geplaatste pollers in de binnenstad. Het gaat vooral om ondernemers die zijn gevestigd aan de Groenmarkt. Als er geen beroep wordt ingesteld, krijgen deze ondernemers hun sch... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Dordrecht intensiveert marketingaanpak, Bestuur DOV juicht initiatief toe
06 april 2005
Het college van B&W zet meer en nieuwe middelen in om de stad te promoten. Dordrecht gaat onder andere ambassadeurs inzetten. Medewerkers van bedrijven en instellingen in de stad die veel klantencontacten hebben, kunnen een trainingsbijeenkomst bijwonen, waarin ze worden bijgespijkerd over hun r... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Onderzoek naar vier locaties voor nieuw theater
06 april 2005
Het dagelijks bestuur van de stad heeft dinsdagmiddag definitief besloten tot de bouw van een nieuw theater. Wel zal een commissie met gerenommeerde deskundigen onderzoeken welke locatie hiervoor het meest geschikt is. De discussie rond het theater heeft de Dordtse samenleving de laatste tijd intens... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Website DOV: toegevoegde waarde voor de leden
30 maart 2005
De Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) heeft een nieuwe site. Het was wethouder Ferdinand van den Oever (economische zaken) die hem officieel in gebruik stelde tijdens de opening van de Business Dagen Drechtsteden. Een mijlpaal ook voor het bestuur van de DOV, die er naar blijft streven o... Klik om verder te lezen
Nieuws DOV
Onze Business Partners